Andre udgivelser

Andre udgivelser

Flg. bøger, som vi har på lager, har Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling været indvolveret i udgivelsen af, på den ene eller anden måde.

Kaj Lykke og personerne omkring ham, er skrevet af Kaj Christiansen.

En historie om herredsmanden på Rantzausholm (nu Brahetrolleborg) og om hans majestætsfornærmelse overfor Kong Frederik III, der idømte ham dødsstraf.

Brahetrolleborg Bibliotek 1842-1992, er også skrevet af Kaj Christiansen.

Det er en fortælling om det lokale biblioteks første 150 år i sognet.

Korinth Vandværk. I forbindelse med vandværkets 75 års jubilæum i 2013, blev folkemindesamlingen opfordret til at hjælpe med et jubilæumsskrift. Leif Rasmussen greb pennen, og har skrevet en beretning om Korinth Stationsbys opståen og udvikling – sideløbende med vandværkets.