Bestyrelse

Formand: Torben Heldbo

Næstformand: Finn Kyhn

Kasserer: Leif Rasmussen

Sekretær: Jeanette Haurum

Ruth Larsen

Suppleanter:

Inge Simonsen

Else Marie Christensen