Forfattervejledning

Forfattervejledning Vejledningen er tænkt som en praktisk hjælp for alle, der har lyst til at bidrage med artikler til STAVN. Ikke for at lægge begrænsninger for kreativiteten, men for at sikre en vis ensartethed i selve det forløb, det er at nå fra forfatterens tanker, henover skriveprocessen til den færdigtrykte, illustrerede artikel i STAVN. Tekniske … Læs mere

Andre udgivelser

Andre udgivelser Flg. bøger, som vi har på lager, har Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling været indvolveret i udgivelsen af, på den ene eller anden måde. Kaj Lykke og personerne omkring ham, er skrevet af Kaj Christiansen. En historie om herredsmanden på Rantzausholm (nu Brahetrolleborg) og om hans majestætsfornærmelse overfor Kong Frederik III, der idømte ham dødsstraf. … Læs mere

Artikler 1976 – 1987

Artikler 1976 – 1987 I perioden 1976 – 1987 blev der udgivet et tidsskrift der hed “Arkiver, Folkemindesamlinger og arkiver i Faaborg Kommune”. Da dette tidsskrift ophørte, tog det navneforandring til STAVN. Nedenfor kan du se en liste med årgang, forfatter og artikelnavn. Hvis du vil se en oversigt over samtlige artikler i STAVN 1988 … Læs mere

Artikler 1988 – nu

Artikler 1988 – nu STAVN udgives af de 10 museer, arkiver og folkemindesamlinger der er i den nu forhenværende Faaborg Kommune. Tidsskriftet STAVN så første gang dagens lys i 1988. Det er en fortsættelse af tidsskrifter “Arkiver, Folkemindesamlinger og arkiver i Faaborg Kommune”. Nedenfor kan du se en liste med årgang, forfatter og artikelnavn. Hvis … Læs mere

Skolehistoriske dage

Fredag den 5. april kl. 15.00 – 16.00: Reception i anledning af udgivelse af Ingrid Markussens nye bog ”Sagens sande Beskaffenhed”. Johan Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg i perioden 1783-1801 set i lyset af en forældreklage, Syddansk Universitetsforlag, 2019. Samtidig udgiver Gærup Skolemuseum skoleholder Johannes ”Pades forsvarsskrift” til sagen. Sted: Klapperstuen, Brahetrolleborg, Reventlowsvej 1C, 5600 … Læs mere