Artikler 1988 – nu

Artikler 1988 – nu

STAVN udgives af de 10 museer, arkiver og folkemindesamlinger

der er i den nu forhenværende Faaborg Kommune.

Tidsskriftet STAVN så første gang dagens lys i 1988. Det er en fortsættelse af
tidsskrifter “Arkiver, Folkemindesamlinger og arkiver i Faaborg Kommune”.

Nedenfor kan du se en liste med årgang, forfatter og artikelnavn.

Hvis du vil se en oversigt over samtlige artikler fra

1976-1987 – skal du trykke her

Brahetrolleborg sogn – skal du trykke her

Hvis du finder en artikel du kunne tænke dig at læse eller hvis du er interesseret

i at skrive en artikel til STAVN, kan du kontakte web-masteren.

Vi har nogle af de gamle årgange på lager,

så skriv og vi tjekker om den aktuelle årgang er på hylden.

DECKL:
FORFA: Stricker, Arne
TITEL: Litteratur om Faaborg og omegn – Fynsbibliografien
ALTKL: (opslagsværk)
i: Stavn 2008. S. 83-83, ill.

DECKL: 02.4
FORFA: Kruse, Felix
TITEL: Den haastrupske Læseforening
ALTKL: Haastrup Bibliotek
i: Stavn 1991. S. 25-32, ill.

DECKL: 02.9
FORFA: Willumsen, Jens B.
TITEL: Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke – et resultat af den ny kommunestruktur –
ALTKL: Faaborg-Midtfyn Arkivsamarbejde, Faaborg-Midtfyn Kommune, lokalhistoriske arkiver, arkiver, samarbejde, formidling, lokalhistorie
i: Stavn 2007. S. 4-5, uill.

DECKL: 07.9
FORFA: Skaef, Bent Hansen
TITEL: Faaborg Folketidende: en parentes i Faaborgs pressehistorie
ALTKL: Faaborg Folketidende
i: Stavn 1993. S. 55-62, ill.

DECKL: 26.6
FORFA: Madsen, Bodil
TITEL: Indre Mission omkring Åstrup og Vester Aaby
ALTKL: Åstrup, Vester Aaby, Indre Mission
i: Stavn 1989. S. 64-69, ill.

DECKL: 26.63
FORFA: Rasmussen, Ejnar
TITEL: De gammeltroende blev metodister
ALTKL: Brahetrolleborg, metodister
i: Stavn 1990. S. 22-28, ill.

DECKL: 27.6
FORFA: Fog Nielsen, Martin
TITEL: Sådan hemmelige forsamlinger om natten: om den gudelige forsamling…
ALTKL: Faaborg, kirkehistorie
i: Stavn 2003. S. 37-40, ill.

DECKL: 27.6
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Bønderne begravede selv deres døde
ALTKL: Svanninge kirke, Holstenshus, kirkehistorie
i: Stavn 1999. S. 48-51. ill.

DECKL: 27.6
FORFA: Rasmussen, Jens
TITEL: Biskop Jacob Madsens rejser på Faaborgegnen
ALTKL: Faaborg, kirkehistorie
i: Stavn 1995. S. 24-28, ill.

DECKL: 27.6
FORFA: Skaef, Bent Hansen
TITEL: Præstegården i Svanninge anno 1690
ALTKL: Svanninge præstegård, kirkehistorie
i: Stavn 1992. S. 47-51, ill.

DECKL: 27.67
FORFA: Kyhn, Finn
TITEL: Præster ved Brahetrolleborg kirke 1556-1800
ALTKL: Brahetrolleborg Kirke, kirker, præster, kirkehistorie
i: Stavn 2010. S. 40-48, ill.

DECKL: 29.6
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Hils Abraham, Isak og Jakob.
ALTKL: Synagoge, jøder, mosaisk kirkegård
i: Stavn 1992. S. 12-20, ill.

DECKL: 32.61
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: Flugten til Amerika
ALTKL: Åstrup, USA, udvandrere, danske udvandrere 
i: Stavn 2010. S. 8-11, ill.

DECKL: 32.61
FORFA: Vogsen, Hans
TITEL: Udvandrerne
ALTKL: Haastrup, Hans Larsen
i: Stavn 1994. S. 7-12, ill. – 1995. S. 11-17, ill.

DECKL: 32.8
FORFA: Anhøj, Jesper
TITEL: 5. juni 1849
ALTKL: Jens Rasmussen, Korinth, valgkredse, rigsdagsmænd
i: Stavn 2010. S. 49-53, ill.

DECKL: 33.194
FORFA: Clausen, Bruno
TITEL: Naboer gennem 95 år
ALTKL: Dagli´ Brugsen Millinge, Svanninge Auto- og Traktorservice, Millinge Motormølle, brugsforeninger, erhvervsliv, Millinge
i: Stavn 2007. S. 62-68, ill.

DECKL: 33.431
FORFA: Jensen, Bent
TITEL: 50 år med Diernæs Brugs
ALTKL: Diernæs Sogn, brugsforeninger, handel
i: Stavn 2008. S. 3-8, ill.

DECKL: 33.431
FORFA: Nielsen, Gerda
TITEL: Vester Aaby Brugsforenings start
ALTKL: Vester Aaby Brugsforening, brugsforeninger, Vester Aaby
i: Stavn 2007. S. 6-13, ill.

DECKL: 34.31
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: En eneste tændstik
ALTKL: Janus Christian Christensen, tjenestekarl, brandstifter, mordbrand, Bejerholm, Aastrup (Fyn), Eskemosegyden, retspleje, brandstiftelse

i: STAVN 2014. S. 24-28 ill.

DECKL: 34.31
FORFA: Andersen, Josephine
TITEL: Sidste gang “potten blev slået for døren”
ALTKL: Johan Jørgen Larsen, Østrup, forbrydelse
i: Stavn 2000. S. 53-54, ill.

DECKL: 34.31
FORFA: Andersen, Otto og Burchardt, Jørgen
TITEL: Et dårligt ægteskab
ALTKL: Mord, Niels Vognmand, Kapellanstræde
i: Stavn 1991. S. 15-24, ill.

DECKL: 34.31
FORFA: Jensen, Ruth
TITEL: Hvem var morderen?
ALTKL: Mord, Jens Boesen Voss, Faaborg
i: Stavn 2002. S. 19-24, ill.

DECKL: 34.31
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: At bøde liv for liv og hovedet at skilles fra kroppen
ALTKL: Damsbo, Søren Lund, forbrydelse
i: Stavn 2001. S. 52-53, ill.

DECKL: 34.31
FORFA: Sørensen, Kaj
TITEL: Var det socialt bedrageri
ALTKL: Pejrup, socialt bedrageri 
i: Stavn 2005. S. 35-38.

DECKL: 34.35
FORFA: Rytter, Maria
TITEL: Fra rådhusets kælder til arrestens celler
ALTKL: Faaborg Arrest, Faaborg Rådhus
i: Stavn 1998. S. 66-68, ill.

DECKL: 34.51
FORFA: Madsen, Ole
TITEL: En aftægtskontrakt var ingen spøg
ALTKL: Toftegården, Haastrup, aftægtskontrakter
i: Stavn 2010. S. 38-39, ill.

DECKL: 34.79
FORFA: Andersen, Otto og Hansen, Jytte
TITEL: “..og Hovedet ligeledes med en Øxe fra Kroppen fraskilles…”
ALTKL: Mord, Søren Andersen, Grønnegade 25
i: Stavn 1994. S. 37-43, ill.

DECKL: 34.79
FORFA: Bork-Pedersen, Ebbe
TITEL: Kirkestrejken på Avernakø
ALTKL: Avernakø, Avernakø kirke, tiende
i: Stavn 1996. S. 20-22, ill.

DECKL: 34.79
FORFA: Kruse, Felix
TITEL: Anna Rasmusdatters arv
ALTKL: Haastrup, arvesag, herredsretten
i: Stavn 1995. S. 71-74, ill.

DECKL: 34.79
FORFA: Kruse, Felix
TITEL: Om en batalje på Haastrup torv
ALTKL: Haastrup
i: Stavn 1996. S. 16-19, ill.

DECKL: 34.79
FORFA: Nielsen, Carl Thorkild
TITEL: Træk af en gammel hovbondes saga
ALTKL: Horne, Mads Sørensen, hoveri
i: Stavn 1998. S. 21-22, ill.

DECKL: 34.79
FORFA: Skaef, Bent Hansen
TITEL: Ellekongens datter
ALTKL: Svanninge, heks, Karen Jørgensdatter
i: Stavn 1997. S. 37-42, ill.

DECKL: 35.5
FORFA: Ploug, Jørgen og Næsselund Nielsen, N. V
TITEL: Sessionsdag og soldatergilde for Horne Land i 1897
ALTKL: Horne Land, session, militærvæsen
i: Stavn 1996. S. 8-11, ill.

DECKL: 35.57
FORFA: Stricker, Arne
TITEL: Faaborgs borgervæbning i aktion – eller måske bare en god historie
ALTKL: J.J.F. Friis, Faaborg Borgerbevæbning, borgervæbning, militærhistorie
i: Stavn 2011. S. 35-40, ill.

DECKL: 35.6
FORFA: Andersen, Poul. Andersen, Tage
TITEL: Politiet i Faaborg før verden gik af lave
ALTKL: Politi
i: Stavn 2011. S. 76-77, ill.

DECKL: 35.6
FORFA: Klavsen, Annelise
TITEL: Det at være sognefoged i Vester Aaby
ALTKL: Rasmus Peder Rasmussen, Vester Aaby Sogn, sognefogeder, politi
i: Stavn 2009. S. 79-82, ill.

DECKL: 36.2
FORFA: Nielsen, Gerda
TITEL: Vester Aaby Sogneråds første 100 år
ALTKL: Vester Aaby Sogneråd, sogneråd, offentlig forvaltning, lokal forvaltning
i: Stavn 2008. S. 78-82, ill.

DECKL: 36.9
FORFA: Jensen, Ruth
TITEL: Billeder af foreningslivet i Faaborg
ALTKL: Foreninger, Faaborg
i: Stavn 2004. S. 5-8, ill.

DECKL: 37.086
FORFA: Møllegaard Højte, Gudrun
TITEL: Spejderpige i Korinth
ALTKL: Korinth, spejdere, Spejderskolen
i: Stavn 2003. S. 27-28, ill.

DECKL: 37.206
FORFA: Erfurth, Anette
TITEL: Søren Spejder og livet på Spejderskolen i Korinth anno 1934
ALTKL: Spejderskolen, spejderbevægelsen, husholdningsskole, efterskole, lærergerning
i: Stavn 2007. S. 69-76, ill.

DECKL: 37.37
FORFA: Rasmussen, Ejnar
TITEL: Bernstorffsminde fylder 200 år
ALTKL: Bernstorffsminde
i: Stavn 1994. S. 28-32, ill.

DECKL: 37.4
FORFA: Hedegaard, Jens Peter og Mehr, Kaj
TITEL: Da Ollerup Folkehøjskole flyttede til Faaborg
ALTKL: Klinten, besættelsen 1940-45
i: Stavn 1994. S. 33-36, ill.

DECKL: 37.41
FORFA: Hollænder, John
TITEL: Spejderskolen i Korinth
ALTKL: Spejderskolen, Korinth Efterskole
i: Stavn 1997. S. 13-15, ill.

DECKL: 37.5
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: Lærerne i Aastrup – 1807 til 1898
ALTKL: Willadz Agertoft, Michael Agertoft, Aastrup skole, skoler, skolehistorie, lærere 
i: Stavn 2004. S. 33-35, ill.

DECKL: 37.5
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: Om det gamle hus
ALTKL: fæste, fæstebreve, fæstebønder
i: Stavn 2013. S. 68-70, ill.

DECKL: 37.5
FORFA: Agertoft, Bodil og Larsen, Laurits
TITEL: Trolles og Reventlows skoler
ALTKL: Vester Aaby skole, Østrup skole
i: Stavn 1991. S. 63-68, ill.

DECKL: 37.5
FORFA: Fischer Nielsen, Jan
TITEL: Skolegang i Øster Hæsinge Sogn i 1950´erne
ALTKL: Kistrup Skole, Øster Hæsinge Skole, Øster Hæsinge, skolehistorie
i: Stavn 2009. S. 61-67, ill.

DECKL: 37.5
FORFA: Jervelund, Susanne
TITEL: Skolesagen i Svanninge
ALTKL: Svanninge Centralskole, skolevæsen, skoler, centralskoler
i: Stavn 2011. S. 3-11, ill.

DECKL: 37.5
FORFA: Jørgensen, Ernst
TITEL: Faldsled Skole
ALTKL: Faldsled Skole, Faldsled, skolevæsen, lærergerning
i: Stavn 2010. S. 80-83, ill.

DECKL: 37.5
FORFA: Michaelsen, Frede Th.
TITEL: Haagerup Skole – Ludvigsminde Skole
ALTKL: Haagerup Skole, Ludvigsminde Skole, skoler, skolehistorie, Haagerup
i: Stavn 2004. S. 30-32, ill.

DECKL: 37.5
FORFA: Nielsen, Gert
TITEL: Nybagt lærer på Brahetrolleborg Skole i 1960erne
ALTKL: Brahetrolleborg Kommune- og Realskole, skolevæsen, lærergerning
i: Stavn 2010. S. 65-71, ill.

DECKL: 37.5
FORFA: Olesen, Karin – Bæk, Eva – Mogens Juul
TITEL: Min skole – Haastrup Friskole
ALTKL: Haastrup Friskole, friskoler, privatskoler, erindringer

i: Stavn 2015. S. 33-42 ill.

DECKL: 37.5
FORFA: Skaef, Bent Hansen
TITEL: Svanninge Danske Skole 1728-1960
ALTKL: Svanninge Skole, Kirkebyskolen
i: Stavn 2001. S. 54-58, ill.

DECKL: 37.5
FORFA: Skov Andersen, Vagn
TITEL: Aastrup Friskole
ALTKL: Aastrup Friskole, friskoler, privatskoler, erindringer

i: Stavn 2015. S. 57-67 ill.

DECKL: 37.5
FORFA: Würden Hansen, Ruth, Agertoft, Bodil og Dan Nielsen, Chr.
TITEL: Jeg voksede op i Østrup skole
ALTKL: Østrup skole, Viggo Würden Hansen
i: Stavn 1993. S. 22-25, ill.

DECKL: 37.86
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Svanninge Sognegård 1904-2004
ALTKL: Svanninge Sognegård, forsamlingshus
i: Stavn 2003. S. 21-23, ill.

DECKL: 37.96
FORFA: Kyhn, Finn
TITEL: Gærup Skole – Danmarks første folkeskole
ALTKL: Frederik Trolle, godsejer, Brahetrolleborg, Den Trolleske Skole, Johan Ludvig Reventlow, Gærup Skole, skolehistorie, skolevæsen, Brahetrolleborg, Gærup, landsbyskolen, skolegang, degne, skolelærere, kaldsbreve, undervisningsplaner, almueundervisninge, Bernstorffsminde Seminarium, folkeskoler, skolereglementer, skolebøger, Ludvigsminde Skole, Gærup Skolemuseum

i: Stavn 2014. S. 57-67 ill.

DECKL: 38.18
FORFA: Kjeldsen, Eilif K.
TITEL: Sygekassen i Haastrup
ALTKL: Haastrup Sygekasse
i: Stavn 1990. S. 56-60, ill.

DECKL: 38.2
FORFA: Jensen, Inger
TITEL: Barndom med udenlandske feriebørn
ALTKL: privat forsorg, feriebørn, feriepleje, børn
i: Stavn 2013. S. 42-50, ill.

DECKL: 38.4
FORFA: Burchardt, Jørgen
TITEL: Mælk til de fattige
ALTKL: Faaborg fattiggård
i: Stavn 1990. S. 48-55, ill.

DECKL: 38.4
FORFA: Michaelsen, Frede
TITEL: Fattige for 150 år siden
ALTKL: Brahetrolleborg fattiggård
i: Stavn 1990. S. 40-43, ill.

DECKL: 38.4
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Tildelt mel – smør og flæsk
ALTKL: Svanninge fattiggård
i: Stavn 1995. S. 56-63, ill.

DECKL: 38.4
FORFA: Røen, Helene
TITEL: Fattiggården i Vester Aaby (Bøgebjergvej 27)
ALTKL: Vester Aaby fattiggård
i: Stavn 2002. S. 44-45

DECKL: 38.6
FORFA: Søgaard, Edith
TITEL: Kokkepige på Bernstorffsminde
ALTKL: Bernstorffsminde Alderdomshjem
i: Stavn 2003. S. 49-52, ill.

DECKL: 39.06
FORFA: Christensen, Børge
TITEL: Horne Lands Folkemindesamling 60 år
ALTKL: Horne Lands Folkemindesamling
i: Stavn 1988. S. 62-63, ill.

DECKL: 39.3
FORFA: Jeppesen, Hans Marius
TITEL: Hekseri i Falsled i 1800-tallet
ALTKL: Hekse, heksetro, trolddom, Falsled, overtro
i: Stavn 2004. S. 27-29, ill.

DECKL: 39.3
FORFA: Madsen, Dorte
TITEL: Nogle Cyprianus-hæfter fra V. Aaby
ALTKL: V. Aaby, cyprianus, overtro
i: Stavn 1993. S. 16-17, ill.

DECKL: 39.3
FORFA: Ruben Hansen, Johannes
TITEL: 7-9-13
ALTKL: Svanninge, overtro
i: Stavn 1995. S. 33-42, ill.

DECKL: 39.3
FORFA: Skaef, Bent Hansen
TITEL: Fra Skinderhaugen og Toskillingssøen
ALTKL: Svanninge, tatere, overtro
i: Stavn 1999. S. 44-47, ill.

DECKL: 39.42
FORFA: Enemærke, Kurt
TITEL: Livet i Sandegyde
ALTKL: Sandegyde (nu Kildetoften), Faaborg, dagligliv
i: Stavn 2009. S. 49-52, ill.

DECKL: 39.43
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: Johanne Sørensdatter
ALTKL: Østrup, dagligliv
i: Stavn 1992. S. 3-5, ill.

DECKL: 39.43
FORFA: Hansen, Jørgen
TITEL: Hvad dagbogen fortæller om livet på Stenbjerggård år 1891
ALTKL: Stenbjerggård, gårdhistorie, landliv, dagbøger
i: Stavn 2009. S. 14-21, ill.

DECKL: 39.43
FORFA: Kyhn, Finn (red.)
TITEL: En landsbydreng i Korinth – anno 1916
ALTKL: Korinth, Klemmen, landsbyliv, barndomserindringer, skolehistorie, den 1. verdenskrig
i: Stavn 2004. S. 15-21, ill.

DECKL: 39.43
FORFA: Kyhn, Finn (red.)
TITEL: En landsbydreng i Korinth – II
ALTKL: Barndomserindringer, højtider, landsbyliv, skolehistorie
i: Stavn 2005. S. 52-56, ill.

DECKL: 39.43
FORFA: Kyhn, Finn (red.)
TITEL: En landsbydreng i Korinth – III
ALTKL: Barndomserindringer, landsbyliv, biograf
i: Stavn 2006. S. 68-71, ill.

DECKL: 39.43
FORFA: Kyhn, Finn (red.)
TITEL: En landsbydrengs i Korinth – IV
ALTKL: Korinth Savværk, Sybillesminde Pogeskole, Korinth, Brahetrolleborg, barndomserindringer, landsbyliv, skolehistorie, høstfest
i: Stavn 2007. S. 17-21, ill.

DECKL: 39.43
FORFA: Møllegaard Højte, Gudrun
TITEL: Ung pige i huset
ALTKL: Horne præstegård, G. M. Højte, dagligliv
i: Stavn 2002. S. 32-33, ill.

DECKL: 39.43
FORFA: Søndergaard, Ove og Jeppesen, Peder (red.)
TITEL: Herregårdsliv i 1920erne: landvæsenselev på Steensgård
ALTKL: Steensgård, Ove Søndergaard, dagligliv
i: Stavn 2000. S. 28-31, ill.

DECKL: 39.5
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: Gilder i det gamle Østrup
ALTKL: Østrup, festtraditioner
i: Stavn 1989. S. 56-58, ill.

DECKL: 39.5
FORFA: Hvidbjerg-Knudsen, Margit
TITEL: Om majtræstradition på Avernakø
ALTKL: Avernakø, majstang, majtræ, festtraditioner
i: Stavn 2000. S. 51-52, ill.

DECKL: 39.5
FORFA: Mortensen, Kjeld og Rasmussen, Arne
TITEL: En festdag i Lindebjærgskoven
ALTKL: Vester Aaby, Lindebjærgskoven, festtraditioner
i: Stavn 1998. S. 69

DECKL: 39.5

FORFA: Søkilde Jørgensen, Dyveke
TITEL: Om gamle skikke og gilder, som jeg husker dem fra ca. 1909-1940
ALTKL: Fleninge, gilder, fester, landliv
i: Stavn 2006. S. 65-67, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: Fra den gamle notesbog
ALTKL: Willadz Agertoft, Michael Agertoft, Åstrup, lokalsamfund
i: Stavn 2008. S. 31-33, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: Fra Østrup sogns historiebog
ALTKL: Østrup, Illum
i: Stavn 2002. S. 41-43, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Andersen, Flemming
TITEL: 100-års jubilæer i Haastrup
ALTKL: Haastrup, brugsforening, jernbane, forsamlingshus, foredragsforening
i: Stavn 2006. S. 18-23, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Andersen, Flemming
TITEL: Der var engang – Haastrup kommune
ALTKL: Haastrup, kommunalstruktur
i: Stavn 2005. S. 8-11, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Andersen, Lis
TITEL: Priorensgade fra 1921-1935
ALTKL: Priorensgade, Faaborg
i: Stavn 2006. S. 30-32, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Andersen, Lis
TITEL: Strejftog i Nygade
ALTKL: Nygade, Faaborg
i: Stavn 2003. S. 3-5, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Berner, Ditlev
TITEL: 300 år med samme ejerfamilie på Holstenshuus
ALTKL: godser, Holstenshuus, Findstrupgaard, Diernæs
i: Stavn 2007. S. 45-48, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Dreyer, Emmy
TITEL: Katterød i 1940´erne
ALTKL: Katterød, dagligliv
i: Stavn 2010. S. 21-26, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Enemærke, Kurt
TITEL: Bangsbo
ALTKL: Bangsbo, ejendomme, Faaborg
i: Stavn 2006. S. 33-35, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Enemærke, Kurt
TITEL: Et fæstehus på Assensvej
ALTKL: Gårdhistorie, landbrugshistorie, fæste, fæstevæsen, Svanninge
i: Stavn 2011. S. 71-75, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Hansen, Jørgen

TITEL: En tur til Dyreborg i 1880
ALTKL: H.C. Jørgensen, sparekassedirektør, udflugter, fiskelejer, Dyreborg, Dyreborg Havn, Dyreborg Skov, Skovlyst, sejlture

i: Stavn 2014. S. 19-23 ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Hansen, Jørgen
TITEL: Horne Sogneraads Historie II
ALTKL: Horne Sogneraad, sogneråd, sogneforstanderskaber, fattigvæsen
i: Stavn 2011. S. 65-70, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Hansen, Jørgen
TITEL: Horne Sogneraads Historie III
ALTKL: Forstanderskab, sogneråd
i: Stavn 2012. S. 33-39, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Hansen, Jørgen
TITEL: Horne Sogneraads Historie – Sogne- Selvstyrets Forløbere
ALTKL: Horne Sogn, sogneråd, præster, skoler 
i: Stavn 2010. S. 3-7, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Hansen, Jørgen
TITEL: Sommerliv på Sinebjerg – som det var engang
ALTKL: Sinebjerg, Lunden
i: Stavn 1997. S. 25-28, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Hansen, Karin
TITEL: Toldere på Bjørnø
ALTKL: Bjørnø, toldere 1752
i: Stavn 1990. S. 12-16, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Hollænder, John
TITEL: Uddøde erhverv i Korinth
ALTKL: Korinth, Reventlowsvej
i: Stavn 1998. S. 32-37, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Holmegaard, Bent
TITEL: Min tid som bagermester i Faldsled
ALTKL: Bagerhåndværk, bagerier, historie

i: Stavn 2015. S. 43-46 ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Holmegaard, Bent
TITEL: Smeden og Bageren
ALTKL: Faldsled, bagerier, smedjer
i: Stavn 2012. S. 11-14, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Hvass, H. H.
TITEL: Sundet
ALTKL: Faaborg, Sundet
i: Stavn 1997. S. 56-65, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Jensen, Alf
TITEL: Østerbrogade i 1920-erne
ALTKL: Østerbrogade
i: Stavn 1993. S. 26-30, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Jeppesen, Else Bang og Larsen, Ester
TITEL: Ved Korsvejen
ALTKL: Assensvej, Nyborgvej, erindringer, barndom, Svanninge sogn
i: Stavn 2005. S. 5-7, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Jeppesen, Hans Marius
TITEL: Om landsbyen Falsleds oprettelse
ALTKL: Faldsled, navneforskning, stednavne
i: Stavn 2007. S. 22-24, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Jervelund, Susanne
TITEL: Hedens Mølle
ALTKL: Hedens Mølle, historie, møller, vandmøller,

i: Stavn 2015. S. 75-84 ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Kej, Martin
TITEL: Matrikel 40 b i Horne “Rokkedrejerhuset”
ALTKL: Horne
i: Stavn 2005. S. 12-18, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Knold, Mary Kirstine
TITEL: Lyø og isvintrene
ALTKL: Lyø, isvintre
i: Stavn 2007. S. 58-61, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Kyhn, Finn
TITEL: Da storken kom til Mellemhaven d. 6. december 1863
ALTKL: Mellemhaven, Niels Johansen Post
i: Stavn 2001. S. 44-49, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Kyhn, Finn
TITEL: Plougheld
ALTKL: Korinth, Plougheld
i: Stavn 2003. S. 6-10, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Kølln, Elly
TITEL: Hvor er der stille: Erindringsbilleder fra barndommens landsby i 40érne
ALTKL: Haagerup, Elly Kølln
i: Stavn 1993. S. 18-21, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Den hedder allerede Kongens Høj
ALTKL: Holstenshus
i: Stavn 1991. S. 8-14, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Faldsled: en landsby i forandring
ALTKL: Faldsled
i: Stavn 2003. S. 16-20, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Fra bjerglodder til naturpark, træk af Svanninge Bakkers historie
ALTKL: Svanninge Bakker
i: Stavn 1997. S. 36, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Færgevej var Sundrenden
ALTKL: Faaborg, Færgevej, Sundet
i: Stavn 1996. S. 67

DECKL: 46.4
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Hvad blev der af landsbyen Østerby?
ALTKL: Østerby, Millinge
i: Stavn 2002. S. 28-31, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: I sejlskibenes tid
ALTKL: Faldsled, søfart
i: Stavn 2000. S. 6-10, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Om Rallebækshusene og deres beboere
ALTKL: Rallebækgyden
i: Stavn 1989. S. 36-42, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Michaelsen, Frede
TITEL: Beslutninger i sogneråd og sogneforstanderskab
ALTKL: Korinth
i: Stavn 1991. S. 43-47, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Nielsen, Chr. Dan
TITEL: Svelmø
ALTKL: Svelmø
i: Stavn 1990. S. 17-21, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Nielsen, C. Th.
TITEL: Ved en gammel kongevej
ALTKL: Bøjden, Als, færge, Horne
i: Stavn 2004. S. 45-50, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Nielsen, C. Th. og Næsselund Nielsen, N. V.
TITEL: Gangstier på Horne Land
ALTKL: Horne Land
i: Stavn 1988. S. 49-55, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Nielsen, Carl Thorkild
TITEL: Hvedholm
ALTKL: Hvedholm grevskaber, adelsslægte, slægtshistorie, herregårde
i: Stavn 2007. S. 49-57, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Nielsen, Carl Thorkild
TITEL: Livet på kysten gennem 200 år – fra Sønderhjørne til Kalvøre
ALTKL: Horne Land, Horne Næs, Bøjden
i: Stavn 2000. S. 44-50, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Nielsen, Gerda
TITEL: En hjemstavnsdag i Vester Aaby september 1931
ALTKL: Vester Aaby, hjemstavnsdage
i: Stavn 2010. S. 16-20, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Næsselund Nielsen, N. V.
TITEL: Stamhuset Hvedholm som fæstegods
ALTKL: Hvedholm
i: Stavn 1989. S. 14-22, ill. – 1990. S. 61-67, ill. – 1992. S. 37-46, ill. – 1993. S. 9-15, ill. – 1994. S. 54-58, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Odde Poulsen, Hans
TITEL: En slægtsgård i 240 år i Diernæs sogn
ALTKL: Diernæs, Hanseodde, gårdhistorie, slægtsgårde
i: Stavn 2005. S. 23-26, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Rasmussen, Arne
TITEL: Nakkebølle Fjord før og nu
ALTKL: Nakkebølle, Nakkebølle fjord
i: Stavn 2004. S. 42-44, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Ruben Hansen, Johannes
TITEL: Herregårdslivet set fra kældervinduerne
ALTKL: Steensgård, dagligliv
i: Stavn 1997. S. 43-51, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Ruben Hansen, Johannes
TITEL: Valnødderne
ALTKL: Millinge
i: Stavn 1990. S. 29-39, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Skaef, Bent Hansen
TITEL: De to “Svaner” med rod i Svanninge
ALTKL: Svanninge, Hans Svaning, Hans Svane
i: Stavn 2003. S. 44-48

DECKL: 46.4
FORFA: Skaef, Bent Hansen
TITEL: Fra overdrev til golfbane
ALTKL: Dahlkildegård, Gammel Strand
i: Stavn 1996. S. 45-51. ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Skaef, Bent Hansen
TITEL: Omkring den gamle stævneplads
ALTKL: Svanninge, Stævnegården
i: Stavn 1998. S. 15-20, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Skaef, Bent Hansen
TITEL: Tanker ved Tobækken
ALTKL: Svanninge, Tobækken
i: Stavn 1995. S. 43-49, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Skaef, Bent Hansen
TITEL: Terror i Svanninge – og historien om en landevej
ALTKL: Svanninge, Hovedvej 8
i: Stavn 2000. S. 55-60, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Skrubbeltrang, Poul
TITEL: Min historie
ALTKL: Faaborg, Engvej, vejhistorie, boligområder
i: Stavn 2012. S. 51-54, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Stengaard, Else Maren Søberg
TITEL: Fra Fæstegaard til Svinefarm
ALTKL: Brogaard, Øster Hæsinge, gårdhistorie
i: Stavn 2012. S. 55-62, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Storm Hansen, Verner
TITEL: Birkelygaard i Falsled – en erindringsberetning
ALTKL: Faldsled, Birkelygaard, landliv 
i: Stavn 2010. S. 12-15, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Vinther, Erik
TITEL: Sundet – et naturområde er genskabt
ALTKL: Faaborg, Sundet
i: Stavn 2001. S. 72-77, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Vogsen, Hans
TITEL: Nybyggerne i Bjergene. Nybyggerne II
ALTKL: Haastrup, Bjergene, Tappernøje
i: Stavn 2002. S. 34-40,ill. – Stavn 2003. S. 53-62,ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Vogsen, Hans
TITEL: Tænk hvor forandret
ALTKL: Haastrup
i: Stavn 2001. S. 33-38, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Wandam, Poul Chr.
TITEL: Falkenborg
ALTKL: Niels Falksen, kludesamler, fattigfoged, Kirsten Andersdatter, Karen hansdatter, Christian Meier Schæffer, fårehyrde, Knud Madsen, fæstebonde, Hans Frederik Madsen, ejendomshistorie, Øster Hæsinge, Bredholt, Falkenborg, Godhavn, gårdhistorie

i: Stavn 2014. S. 38-42 ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Wettergren, Kirsten
TITEL: Et frodigt sted i Diernæs
ALTKL: Slotsallen 2, Diernæs, gartner
i: Stavn 2001. S. 39-43, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Wettergren, Kirsten
TITEL: Livet gennem tiderne på Majbænk og Bøgevej i Diernæs
ALTKL: Diernæs
i: Stavn 2000. S. 35-43, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Wettergren, Kirsten
TITEL: Maren Profit
ALTKL: Diernæs, Profitgyden, Maren Hansen
i: Stavn 1995. S. 64-70, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Wettergren, Kirsten
TITEL: Nørregaard i Diernæs
ALTKL: Nørregård, Diernæs
i: Stavn 1999. S. 35-43, ill.

DECKL: 46.4
FORFA: Øxenhave, Jørgen
TITEL: Sortesøens tilblivelse
ALTKL: Holstenshus, Sortesø, Diernæs, Holstenshus
i: Stavn 2004. S. 39-41, ill.

DECKL: 50.2
FORFA: Torup, Lars
TITEL: Dureds Vænge – en stævningsskov
ALTKL: Dureds Vænge, naturfredning
i: Stavn 1988. S. 4-9, ill.

DECKL: 50.264
FORFA: Vinther, Erik. Dalsgaard, Ellen Christensen. Svendsen, Annita. Christensen, Jesper Vagn
TITEL: Svanninge Bakker – ”Fynboernes” natur bliver genskabt
ALTKL: Svanninge Bjerge, Svanninge Bakker, naturparker
i: Stavn 2006. S. 5-13, ill.

DECKL: 59.6
FORFA: Ruben Hansen, Johannes
TITEL: Zigeunere i grusgraven i Millinge
ALTKL: Millinge, sigøjnere
i: Stavn 1989. S. 70-71, ill.

DECKL: 61.32
FORFA: Michaelsen, Frede
TITEL: Haagerup friluftsbad
ALTKL: Haagerup friluftsbad, Haagerup
i: Stavn 1992. S. 9-11, ill.

DECKL: 61.46
FORFA: Vogsen, Hans
TITEL: En tyfusepidemi i Haastrup 1867
ALTKL: Haastrup, sygdomme
i: Stavn 1993. S. 6-8, ill.

DECKL: 61.7
FORFA: Storm, Hanne

TITEL: Hjemmesygeplejersken i Haastrup i 60 år
ALTKL: Inger Bøgeholm, hjemmesygeplejerske, Haastrup (Fyn), Hanne Storm, hjemmesygepleje, sygepleje, sygeplejerske, sygeplejehuset, Radbyvej (Haastrup), hjemmeplejen

i: Stavn 2014. S. 29-34 ill.

DECKL: 61.721
FORFA: Helms, Lotte
TITEL: Nakkebølle Sanatorium og Otto Helms
ALTKL: Nakkebølle Sanatorium, Otto Helms
i: Stavn 1999. S. 7-11, ill.

DECKL: 62.261

FORFA: Outzen, Susanne
TITEL: Stampemøllen i Svanninge – et glemt 40-års jubilæum
ALTKL: Svanninge, stampemølle, vandmølle, Østrupgård
i: Stavn 2005. S. 19-22, ill.

DECKL: 62.723
FORFA: Rasmussen, Arne
TITEL: Da der kun var to traktorer i sognet
ALTKL: Autocentralen, traktorer, KING, Glamsbjerg
i: Stavn 2008. S. 59-61, ill.

DECKL: 62.8
FORFA: Ruben Hansen, Johannes
TITEL: Hvem kan sejle foruden vind
ALTKL: Bådebygning, smakkejoller
i: Stavn 1989. S. 49-55, ill.

DECKL: 62.81
FORFA: Olsen, Lone
TITEL: Rasmus Dyreborg
ALTKL: Rasmus Dyreborgs værft, Elise
i: Stavn 2000. S. 3-5, ill.

DECKL: 62.89
FORFA: Nielsen, Gerda
TITEL: Kirkeskibet i V. Aaby kirke
ALTKL: Kirkeskibe, modelskibe, kirkekunst, Christian, Vester Aaby Kirke, Vester Aaby, kirkeinventar

i: Stavn 2014. S. 15-18 ill.

DECKL: 63.012
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: Husmandssteder i Østrup
ALTKL: Østrup, husmænd, fæstere
i: Stavn 1995. S. 18-20

DECKL: 63.012
FORFA: Kruse, Felix
TITEL: Udskiftningssagen i Østrup
ALTKL: Østrup, udskiftningen
i: Stavn 1994. S. 51-53, ill.

DECKL: 63.012
FORFA: Michaelsen, Frede
TITEL: En husmandskoloni
ALTKL: Egneborg, Brahetrolleborg
i: Stavn 1993. S. 47-49, ill.

DECKL: 63.012
FORFA: Nielsen, Chr. Dan
TITEL: Et liv gennem 75 år på et stathusmandsbrug i Østrup
ALTKL: Østergyden 17, Rigmor Hansen
i: Stavn 1998. S. 25-27, ill.

DECKL: 63.06
FORFA: Michaelsen, Frede
TITEL: Stavnsbåndsjubilæum for 100 år siden
ALTKL: Brahetrolleborg, stavnsbåndet
i: Stavn 1988. S. 39-43, ill.

DECKL: 63.09
FORFA: Jervelund, Susanne
TITEL: Højryggede agre i Kistrup Skov
ALTKL: Øster Hæsinge, Kistrup Skov
i: Stavn 1998. S. 23-24, ill.

DECKL: 63.093
FORFA: Kruse, Felix
TITEL: Tiendestrid
ALTKL: Haastrup, tiende
i: Stavn 1988. S. 10-13, ill.

DECKL: 63.093
FORFA: Kyhn, Finn
TITEL: Stavnsbåndets ophævelse for 225 år siden
ALTKL: Johan Ludvig Reventlow, historie, landboreformer, landbrug, stavnsbåndet
i: Stavn 2013. S. 60-67, ill.

DECKL: 63.093
FORFA: Nielsen, Chr. Dan
TITEL: Fællesskabets ophør og udflytningen af landsbyen Østrup 1822-37
ALTKL: Østrup, udskiftningen
i: Stavn 1996. S. 40-44, ill.

DECKL: 63.097
FORFA: Juul, Mogens
TITEL: Landbrugslivet på Bodilsgård i 50-erne
ALTKL: Haastrup, Bodilsgård, landbrug, landbokultur, landbrugshistorie
i: Stavn 2004. S. 9-14, ill.

DECKL: 63.13
FORFA: Lebæk, Svend
TITEL: Fjorden og dæmningen
ALTKL: Nakkebølle fjord, inddæmning
i: Stavn 1988. S. 56-58, ill.

DECKL: 63.4
FORFA: Banke, Torben
TITEL: Skoven i 80 år
ALTKL: Svanninge Bakker, 1900-1999, skove, skovbrug
i: Stavn 2012. S. 46-50, ill.

DECKL: 63.4
FORFA: Kej, Martin
TITEL: A/S Bjerne Kvashuggerforening
ALTKL: Bjerne Kvashuggerforening, kvas, kvashuggere, skovbrugsmaskiner, foreninger
i: Stavn 2008. S. 19-24, ill.

DECKL: 63.4
FORFA: Zinn, Allan C.
TITEL: Den visionære skovridder
ALTKL: Lars Brorsen, Svanninge Bjerge, Knagelbjerg Skov, skove, skovbrug
i: Stavn 2008. S. 66-71, ill.

DECKL: 63.513
FORFA: Brandrup, Flemming
TITEL: Graven ved Fjorden. Etatsråd Mads Rasmussens familiegravsted og arkitekt Carl Pedersen
ALTKL: Ny Assistens Kirkegård, arkitektur, familiegravsteder, gravpladser, landskabsarkitektur

i: Stavn 2015. S. 68-74 ill.

DECKL: 63.519
FORFA: Kyhn, Finn
TITEL: Gartnerboligen “Humlehaven” under Brahetrolleborg
ALTKL: Eltzholtz, Brahetrolleborg, Humlehaven, gartneri, slotshaver, haveanlæg
i: Stavn 2009. S. 53-60, ill.

DECKL: 63.619
FORFA: Kruse, Felix
TITEL: Om æsler i Haastrup
ALTKL: Haastrup, æsler
i: Stavn 1993. S. 3-5, ill.

DECKL: 63.69
FORFA: Larsen, Laurits
TITEL: Dyrlægekunsten og om hesteavl
ALTKL: Heste, dyrlæger
i: Stavn 1999. S. 33-34

DECKL: 63.7
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: Aastrup Mejeri opført 1887
ALTKL: Aastrup Mejeri, Aastrup, andelsmejerier, mejerier
i: Stavn 2006. S. 40-43, ill.

DECKL: 63.7
FORFA: Jervelund, Susanne
TITEL: Mejeriet Egedal 1888 – 1974
ALTKL: Egedal mejeri, mejeribrug, mejerier
i: Stavn 2013. S. 71-88, ill.

DECKL: 63.7
FORFA: Nielsen, Carl Thorkild
TITEL: Bøjden Mejeri – fra gårdmejeri til andelsmejeri
ALTKL: Bøjden Mejeri, Bøjden, gårdmejerier, andelsmejerier, mejerier, mejeriteknologi
i: Stavn 2006. S. 36-39, ill.

DECKL: 63.71
FORFA: Jensen, Frede Prisholm
TITEL: Mejeriet Østerbro
ALTKL: Mejeriet Østerbro, mejerier, mejeribrug, Faaborg
i: Stavn 2008. S. 9-18, ill.

DECKL: 63.71
FORFA: Jeppesen, Peder
TITEL: Faldsled Andelsmejeri
ALTKL: Faldsled Andelsmejeri
i: Stavn 1999. S. 3-6, ill.

DECKL: 63.9
FORFA: Burchardt, Jørgen og Nielsen, Johannes
TITEL: Fisker i Faldsled
ALTKL: Faldsled, fisker Johannes Nielsen
i: Stavn 1988. S. 36-38, ill.

DECKL: 63.9
FORFA: Nielsen, Carl Thorkild
TITEL: Fiskere og kvaseskippere på Horne Land 1860-1960
ALTKL: Fiskeri, Dyreborg, Sinebjerg, Bøjden
i: Stavn 2001. S. 63-71, ill.

DECKL: 63.9
FORFA: Ruben Hansen, Johannes
TITEL: Da der var ålekurvemagere til
ALTKL: Fiskeri
i: Stavn 1989. S. 28-35, ill.

DECKL: 64.09
FORFA: Ellegaard, Linda
TITEL: Dansk Husmoder Leksikon
ALTKL: Husholdning, leksika
i: Stavn 2012. S. 20-27, ill.

DECKL: 64.909
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: At holde et kro og værtshus
ALTKL: Faldsled kro
i: Stavn 1994. S. 21-27, ill.

DECKL: 64.909
FORFA: Wettergren, Kirsten
TITEL: Finstrup Kro
ALTKL: Finstrup kro
i: Stavn 2003. S. 63-68, ill.

DECKL: 65.06
FORFA: Jensen, Ruth
TITEL: Handels- og Kontoristforeningen (”Risten”) i Faaborg
ALTKL: Risten, Faaborg, foreninger, handelsstandsforeninger, kontorister
i: Stavn 2006. S. 53-56, ill.

DECKL: 65.08
FORFA: Kragelund, Minna
TITEL: 14.364 knapper hos købmanden i Faaborg
ALTKL: Faaborg, købmand Chr. Poulsen
i: Stavn 1989. S. 11-13, ill.

DECKL: 65.09
FORFA: Jeppesen, Peder
TITEL: Dagligliv i en gammel købmandsgård: handelslærling i 1930’ernes Faaborg
ALTKL: Østergade 9, købmandsgård
i: Stavn 2001. S. 9-12, ill.

DECKL: 65.57
FORFA: Fischer Nielsen, Jan
TITEL: Øster Hæsinges købmænd
ALTKL: detailhandel, købmandshandel
i: Stavn 2013. S. 15-27, ill.

DECKL: 65.8
FORFA: Anderskov, Asger
TITEL: Når isen kan bære en gråspurv, kan den også bære en Bjørnøbo
ALTKL: Bjørnø, isvintre, transport
i: Stavn 2005. S. 39-42, ill.

DECKL: 65.82
FORFA: Nielsen, Gerda
TITEL: Ansættelsesbrev for en vejmand
ALTKL: Vejvæsen, vejhistorie, arbejdsret, Lars Knudsen

i: Stavn 2015. S. 13-15 ill.

DECKL: 65.823
FORFA: Fischer Nielsen, Jan
TITEL: Øster Hæsinge Vognmandsforretning
ALTKL: Øster Hæsinge, vognmænd
i: Stavn 2012. S. 72-78, ill.

DECKL: 65.84
FORFA: Christiansen, Kaj
TITEL: Da jernbanen kom til Brahetrolleborgegnen (Korinth Station)
ALTKL: Nyborg-Ringe-Faaborg banen, Korinth
i: Stavn 2000. S. 32-34, ill.

DECKL: 65.84
FORFA: Kristiansen, Knud Klausen
TITEL: Ringe-Faaborg banen
ALTKL: Ringe-Faaborg banen
i: Stavn 1992. S. 28-30, ill.

DECKL: 65.84
FORFA: Pedersen, Eva m.fl.
TITEL: Det daglige liv på stationerne (Vester Aaby station og Pejrup station)
ALTKL: Svendborg-Faaborg banen
i: Stavn 1990. S. 44-47, ill.

DECKL: 65.84
FORFA: Langaa-Jensen, Ruby
TITEL: Sydvestbanen Odense-Nørre Broby-Faaborg
ALTKL: Odense-Nørre Broby-Faaborg banen
i: Stavn 1992. S. 31-36, ill.

DECKL: 65.84
FORFA: Ruben Hansen, Johannes
TITEL: Et brudstykke af en skinnevej
ALTKL: Odense-Nørre Broby-Faaborg banen
i: Stavn 1996. S. 58-66, ill.

DECKL: 65.86
FORFA: Fischer Nielsen, Jan
TITEL: Elev i etaten
ALTKL: Post- og Telegrafvæsenet, Faaborg Postkontor, Faaborg, postvæsen 
i: Stavn 2010. S. 57-64, ill.

DECKL: 65.86
FORFA: Helms, Lotte
TITEL: Post og postbesørgelse til Avernakø og Korshavn
ALTKL: Avernakø, postvæsen, Ø-færgen
i: Stavn 2002. S. 46-49, ill.

DECKL: 65.909
FORFA: Christoffersen, E. Møss
TITEL: Fragt – rute og færgefart i Det sydfynske Øhav
ALTKL: Faaborg, færgefart
i: Stavn 1989. S. 59-63, ill.

DECKL: 65.909
FORFA: Kej, Martin
TITEL: Bøjden – Fynshav overfarten
ALTKL: Søfartshistorie, færgefart, overfarter, historie, Bøjden, Fynshav, Bøjden-Fynshav overfarten, Horne Land, Dyndkrogen, Faaborg-Mommark færgen, Bøjden Færgehavn, Als

i: Stavn 2014. S. 35-37 ill.

DECKL: 65.909
FORFA: Rehde Nielsen, Anders
TITEL: Søfart og købmænd i 17-og 1800-tallet
ALTKL: Faaborg, søfart, handel, købmænd
i: Stavn 1988. S. 24-28, ill.

DECKL: 65.909
FORFA: Nielsen, Carl Thorkild
TITEL: Træk af to skipperes levnedsløb (Mads Christensen og Hans Jørgensen)
ALTKL: Bøjden, skibsfart, Mira
i: Stavn 1998. S. 52-58, ill.

DECKL: 65.98
FORFA: Larsen, Torben
TITEL: Sluppen Carolines forlis i 1867 (ved Læsø)
ALTKL: Faldsled, Caroline, Martin Hansen
i: Stavn 2003. S. 14-15, ill.

DECKL: 65.98
FORFA: Stricker, Arne
TITEL: Skonnertbriggen ”HENRIETTE”s forlis ved Lista nytårsnat år 1900
ALTKL: Henriette (skib), skonnerter, skibe, forlis, Norge, Lista
i: Stavn 2010. S. 33-37, ill.

DECKL: 66.25
FORFA: Fribo, Hans Jørgen
TITEL: Haagerup tagstensfabrik
ALTKL: Haagerup tagstensfabrik
i: Stavn 1988. S. 44-48, ill.

DECKL: 66.25
FORFA: Lambertsen, Konrad
TITEL: Teglgårdsmarken – en teglovnen fra slutningen af middelalderen
ALTKL: Tommerupgård, teglovn
i: Stavn 1993. S. 63-68, ill.

DECKL: 66.26
FORFA: Nielsen, Gerda
TITEL: Kalkbrænderiet i Vester Aaby
ALTKL: Vester Aaby Kalkværk, kalkværker, kalkbrænding
i: Stavn 2009. S. 27-31, ill.

DECKL: 66.81
FORFA: Clausen, Bruno
TITEL: Møllerne omkring Faldsled gennem århundreder
ALTKL: Faldsled Mølle, møller
i: Stavn 2011. S. 56-60, ill.

DECKL: 66.81
FORFA: Clausen, Bruno og Gromsrud, Lise D.
TITEL: Millinge-Østerbys to bagerier
ALTKL: Regner Duus Hansen, bagermester, Østerby Bageri, Esther Duus hansen, medarbejdende hustru, Niels Jørgen Pedersen, Millinge bageri, Thora pedersen, bageråndværk, bagerier, Østerby, Milllinge, Asensvej 269, Assensvej 284, detailhandel, bagere

i: Stavn 2014. S. 7-14 ill.

DECKL: 66.81
FORFA: Jervelund, Susanne
TITEL: Grubbe Mølle – 1508-2008
ALTKL: Grubbe Mølle, Svanninge, vandmøller, møller
i: Stavn 2007. S. 32-39, ill.

DECKL: 66.81
FORFA: Mortensen, Ole
TITEL: Livet i Faaborg i begyndelsen af det 20. århundrede (Frands Adelbart Gottwald)
ALTKL: Faaborg Honningkagebageri
i: Stavn 2000. S. 11-20, ill.

DECKL: 66.81
FORFA: Nielsen, Chr. Dan
TITEL: Vand- og vindmøller i Åstrup
ALTKL: Åstrup mølle
i: Stavn 1988. S. 14-17, ill.

DECKL: 66.81
FORFA: Nielsen, Thorkild
TITEL: Gamle møller i Horne
ALTKL: Horne mølle, Horne Vester Mølle
i: Stavn 2002. S. 50-55, ill.

DECKL: 66.81
FORFA: Rasmussen, Arne
TITEL: Lindevads Mølle i Vester Aaby
ALTKL: Vester Aaby, Lindevads mølle
i: Stavn 1995. S. 21-23, ill.

DECKL: 66.81
FORFA: Rosseau Andersen, Ingeborg
TITEL: Elektri Mølle i Vester Aaby og dens historie
ALTKL: Elektri mølle, Vester Aaby
i: Stavn 1998. S. 28-31, ill.

DECKL: 66.81
FORFA: Wandam, Poul Christian
TITEL: Møllen der blev væk
ALTKL: mølleri, vindmøller, møller
i: Stavn 2013. S. 89-92, ill.

DECKL: 67.2
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Faaborg Jernstøberi og Maskinfabrik
ALTKL: Faaborg Jernstøberi & Maskinfabrik
i: Stavn 1991. S. 37-42, ill.

DECKL: 67.2
FORFA: Rasmussen, Arne
TITEL: Jens Nielsens Maskinfabrik – fabrikken – DAMAS
ALTKL: Jens Nielsens Maskinfabrik, DAMAS
i: Stavn 1997. S. 20-24, ill.

DECKL: 67.4
FORFA: Jensen, Peter
TITEL: Haastrup Savværk
ALTKL: Haastrup Savværk, savværker, træindustri
i: Stavn 2009. S. 22-26, ill.

DECKL: 67.6
FORFA: Brønner, Torben
TITEL: Hvordan en Tudor Chimney Pot kom til Åstrup og historien der følger med
ALTKL: Tapetfabrikken Fiona, Aastrup, tapeter, papirindustri 
i: Stavn 2010. S. 27-29, ill.

DECKL: 68.2
FORFA: Kyhn, Finn
TITEL: Hammer- og Slibeværket i Grønderup
ALTKL: Falskmøntner, smed, Niels Pedersen
i: Stavn 2002. S. 25-27, ill.

DECKL: 68.2
FORFA: Møllegaard Højte, Gudrun
TITEL: En landsbysmedje gennem 100 år
ALTKL: Korinth, smedje, autoværksted
i: Stavn 2003. S. 24-26, ill.

DECKL: 68.2
FORFA: Øxenhave, Jørgen
TITEL: Smedier i Diernæs sogn
ALTKL: Diernæs Sogn, smedehåndværk, smedjer 
i: Stavn 2009. S. 37-41, ill.

DECKL: 68.81
FORFA: Hansen, Mogens Bernhard
TITEL: Da en ung købmand kom til Faaborg i 1956
ALTKL: Mogens Bernhard Hansen, handelsaktieselskab, handel, beklædning, manufakturhandel
i: Stavn 2011. S. 21-30, ill.

DECKL: 69.84
FORFA: Vogsen, Hans
TITEL: Vandforsyningen i Haastrup: vand gir liv
ALTKL: Haastrup Vandværk
i: Stavn 1999. S. 12-17, ill.

DECKL: 69.86
FORFA: Laue Christensen, Kim
TITEL: Udlært
ALTKL: Kim Laue Christensen, skorstensfejning
i: Stavn 2005. S. 29-32, ill.

DECKL: 69.899
FORFA: Illum Jørgensen, Andreas
TITEL: Ildebrande
ALTKL: Horne Land, brand
i: Stavn 1988. S. 59-61, ill.

DECKL: 69.899
FORFA: Madsen, Ole
TITEL: Brandværn på landet fra 1862 til 1940
ALTKL: Landdistrikter, brandslukning, brandvæsen, frivillige brandværn
i: Stavn 2011. S. 53-55, ill.

DECKL: 69.899
FORFA: Aaskov Jørgensen, Inge
TITEL: Ildløs 1843
ALTKL: Øster Hæsinge, brand
i: Stavn 1994. S. 46-50, ill.

DECKL: 69.94
FORFA: Enemærke, Kurt
TITEL: Tørveskæring i Bøgebjergmosen
ALTKL: Bøgebjergmosen, tørveskæring, tørvegravning, tørv, mosebrug
i: Stavn 2010. S. 30-32, ill.

DECKL: 69.94
FORFA: Rasmussen, Arne
TITEL: Tørvegravning
ALTKL: Vester Aaby, tørvegravning
i: Stavn 2003. S. 41-43, ill.

DECKL: 69.98
FORFA: Jervelund, Susanne
TITEL: De fælles råstofgrave omkring Millinge
ALTKL: råstofudvinding, råstoffer, Millinge, Østerby, Millinge Klint, Sandgraven, Millinge-Østerby Bylaug, lergrave, grusgrave, råstofparceller

i: Stavn 2014. S. 43-48 ill.

DECKL: 70.8
FORFA: Thestrup Truelsen, Susanne
TITEL: En nyerhvervet samling (Anna Syberg og Fritz Syberg)
ALTKL: Faaborg Museum, Anna Syberg
i: Stavn 1988. S. 64-70, ill.

DECKL: 71.8
FORFA: Bork-Pedersen, Ebbe
TITEL: Danmarks første reformationskirke
ALTKL: Avernakø kirke
i: Stavn 1997. S. 52-55, ill.

DECKL: 71.8
FORFA: Brandrup, Flemming
TITEL: C. W. Eckersbergs altertavle i Horne Kirke
ALTKL: Horne kirke
i: Stavn 2001. S. 3-6, ill.

DECKL: 71.8
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Vejen til herrens bord: en beretning om Faldsled kirkes historie
ALTKL: Faldsled kirke
i: Stavn 1996. S. 3-7, ill.

DECKL: 71.8
FORFA: Nielsen, Carl Thorkild
TITEL: Capelsagen i Bøjden
ALTKL: Bedehuset, Bystævnevej 39, Bøjden
i: Stavn 1991. S. 33-36, ill.

DECKL: 71.8
FORFA: Vogsen, Hans
TITEL: Haastrup Kirke og dens omgivelser
ALTKL: Haastrup kirke, Haastrup skole
i: Stavn 1998. S. 3-11, ill.

DECKL: 73.2
FORFA: Langaa-Jensen, Ruby
TITEL: Ymerbrønden
ALTKL: Ymerbrønden
i: Stavn 1993. S. 50-54, ill.

DECKL: 73.6
FORFA: Jørgensen, Dyveke Søkilde
TITEL: Den gamle døbefonts vandring
ALTKL: Fleninge kirke, Søkilde, Lykkevalg, døbefont, Brahetrolleborg kirke
i: Stavn 2009. S. 3-6, ill.

DECKL: 73.6
FORFA: Rehde, Anders. Olsen, Ole Folke. Stricker, Arne
TITEL: Skulpturer i Faaborg
ALTKL: Skulpturer, kunst
i: Stavn 2011. S. 78-83, ill.

DECKL: 75.7
FORFA: Langaa-Jensen, Ruby
TITEL: Marius Mikkelsen
ALTKL: Marius Mikkelsen, fotograf, maler
i: Stavn 1994. S. 3-6, ill.

DECKL: 78.06
FORFA: Nielsen, Gerda
TITEL: Vester Aaby Sangforening
ALTKL: kor, sangforeninger, foreninger, historie
i: Stavn 2013. S. 28-35, ill.

DECKL: 79.3
FORFA: Balksbjerg, Ruth
TITEL: Skibet er ladet med …
ALTKL: Legetøj, lege, barndom

i: Stavn 2015. S. 7-12 ill.

DECKL: 79.606
FORFA: Pedersen, Poul Erik. Jensen, Bent. Dreyer, Jørgen. Zenshøj, Ole
TITEL: Idræt i Diernæs sogn
ALTKL: Katterød Skytte- og Idrætsforeninger, Diernæs Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, idræt, idrætsforeninger, skytteforeninger

i: Stavn 2011. S. 12-20, ill.

DECKL: 79.8
FORFA: Brønner, Torben
TITEL: Provinsugen 1951 i Faaborg Sejlklub
ALTKL: Faaborg Sejlklub, Faaborg, sejlsport, kapsejlads
i: Stavn 2009. S. 68-72, ill.

DECKL: 79.88
FORFA: Langaa-Jensen, Knud
TITEL: Faaborg Flyveklub
ALTKL: Faaborg Flyveklub
i: Stavn 1990. S. 68-70, ill.

DECKL: 79.92
FORFA: Ruben Hansen, Johannes
TITEL: Jagt i måneskin
ALTKL: Svanninge, Millinge, jagt
i: Stavn 1991. S. 48-62, ill.

DECKL: 89.684
FORFA: Jeppesen, Hans Marius
TITEL: Stenhavn og Gammelstrand
ALTKL: Svanninge, Stenhavn, gammelstrand, gårdnavne, stednavne, navneforskning
i: Stavn 2008. S. 39-42, ill.

DECKL: 89.684
FORFA: Kyhn, Finn
TITEL: By-, sted- og vejnavne i Brahetrolleborg sogn
ALTKL: Jens Baggesen, Brahetrolleborg, navne, stednavne, vejnavne
i: Stavn 2008. S. 47-52, ill.

DECKL: 91.15
FORFA: Bech, Jens
TITEL: Fortidsminder omkring Faaborg
ALTKL: Horne Land, Pipstorn, Alleskoven
i: Stavn 1989. S. 2-6, ill.

DECKL: 91.15
FORFA: Nielsen, Chr. Dan
TITEL: Lidt om fund fra Østrups fortid fra jægerstenalder til vikingetid
ALTKL: Østrup, arkæologi
i: Stavn 2003. S. 33-36, ill.

DECKL: 91.153
FORFA: Helms, Lotte
TITEL: Seks guldskåle fra Avernakø
ALTKL: Avernakø, Krogagergård, bronzealderen
i: Stavn 2004. S. 25-26, ill.

DECKL: 91.153
FORFA: Raven, Frits
TITEL: Guldskålene i Munke
ALTKL: Avernakø, Munke, guldfund
i: Stavn 1995. S. 29-32, ill.

DECKL: 91.157

FORFA: Jeppesen, Hans Marius
TITEL: Dyssens forbandelse?
ALTKL: Falsled, dysser, stenalderen arkæologi
i: Stavn 2006. S. 14-17, ill.

DECKL: 91.93
FORFA: Jensen, Claus
TITEL: Flyverstyrt. 60 år siden: Da 2. Verdenskrig kom til Faaborg
ALTKL: Faaborg, bombefly, flyveulykker, den 2. verdenskrig, historie
i: Stavn 2004. S. 51-54, ill.

DECKL: 96.15
FORFA: Jensen, Nils M.
TITEL: Skeletterne fortæller: udgravningen ved Klokketårnet
ALTKL: Klokketårnet, Tårnstræde, kirkegård
i: Stavn 1989. S. 7-10, ill.

DECKL: 96.15
FORFA: Jeppesen, Hans Marius
TITEL: Borgen i Østerby
ALTKL: Østerby, Bonnemosegård
i: Stavn 1998. S. 12-14, ill.

DECKL: 96.15
FORFA: Jeppesen, Hans Marius
TITEL: Om Voldstedet Grubbesholm ved Grubbe Mølle
ALTKL: Grubbe Mølle, Grubbesholm, arkæologi, befæstningsanlæg, voldsteder, borge
i: Stavn 2009. S. 73-77, ill.

DECKL: 96.3
FORFA: Zeuthen, George
TITEL: Spaniolerne i Faaborg
ALTKL: Faaborg, Englandskrigene
i: Stavn 1988. S. 18-23, ill.

DECKL: 96.4
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: Flygtning 1870
ALTKL: Østrup, Christian Pedersen
i: Stavn 1994. S. 13-15, ill.

DECKL: 96.5
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: 1. slesvigske krig 1848-51
ALTKL: Treårskrigen, Faaborg, Østrup
i: Stavn 2001. S. 59-62, ill.

DECKL: 96.5
FORFA: Jensen, Ruth
TITEL: Den dansk soldats rejsebeskrivelse
ALTKL: Treårskrigen, Jørgen Hansen
i: Stavn 1994. S. 16-20, ill.

DECKL: 96.5
FORFA: Jørgensen, Peder
TITEL: Erindringer fra et langt liv
ALTKL: Treårskrigen, Peder Jørgensen, Øster Hæsinge
i: Stavn 1996. S. 29-33, ill.

DECKL: 96.5

FORFA: Kruse, Felix
TITEL: Om soldaterbreve
ALTKL: Haastrup, treårskrigen 1848-50
i: Stavn 1989. S. 23-27, ill.

DECKL: 96.6
FORFA: Jensen, Ruth
TITEL: Skæbner 1864
ALTKL: Peder Johansen, Niels Christian Knippel, Jacob Nielsen Gaaei, Hans Julius Sophus Hansen, Mads Sørensen, Vilhelm Valdemar Hjort, Martin Frederik Tronier Hansen, Peder Illum, Marisu Jens Christian Madsen, menig, underkorporal, guldsmed, slagter, daglejer, skipper, gæstgiver, krigen 1864, slaget ved Dybbøl, faldne, soldater, Danmark, Faaborg, breve, dagbøger, erindringer, mindesmærker, 17. regiments 1. kompagni, 5. Battalions 4. kompagni.

i: Stavn 2014. S. 52-56 ill.

DECKL: 96.7
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: Kong Christian over grænsen red
ALTKL: Faaborg kommune, genforeningssten
i: Stavn 1993. S. 41-43, ill.

DECKL: 96.71
FORFA: Andersen, H. C.
TITEL: Jøderne i Vester Aaby og Østrup
ALTKL: Vester Aaby, besættelsen 1940-45
i: Stavn 1992. S. 21-23, ill.

DECKL: 96.71
FORFA: Dahlberg, Rasmus
TITEL: En fremmed mand i soveværelset: en historie fra besættelsestiden i Faaborg
ALTKL: Vester Mølle, besættelsen 1940-45
i: Stavn 1998. S. 59-62

DECKL: 96.71
FORFA: Jørgensen, Anton
TITEL: Erindringer fra krigsårene 1940-45
ALTKL: Østrup, besættelsen 1940-45
i: Stavn 1996. S. 25-28, ill.

DECKL: 96.71
FORFA: Næsselund Nielsen, N. V.
TITEL: Da Gestapo kom til Horne
ALTKL: Horne Land, besættelsen 1940-45
i: Stavn 1995. S. 3-10, ill.

DECKL: 96.71
FORFA: Pedersen, Ove K.
TITEL: Flystyrt ved “Sofienlund” i 1944
ALTKL: Besættelsen, 2. verdenskrig, flyulykker

i: Stavn 2015. S. 85-87 ill.

DECKL: 96.71
FORFA: Øxenhave, Ellen
TITEL: Hændelser i Diernæs Sogn – da Faaborg var garnisonsby
ALTKL: Jørgen Øxenhave, besættelsestiden, den 2. verdenskrig, historie

i: Stavn 2015. S. 3-6 ill.

DECKL: 99.1
FORFA: Nielsen, Lilly Schytt
TITEL: Sommerminder fra Falden
ALTKL: Faldsled, dagligliv, barndomserindringer
i: Stavn 2009. S. 42-45, ill.

DECKL: 99.264
FORFA: Wandam, Poul Chr.
TITEL: Lidt om Øster Hæsinges ældste kirkebog
ALTKL: Øster Hæsinge, kirkebøger, personalhistorie
i: Stavn 2010. S. 54-56, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Agertoft, Bodil
TITEL: Hilleborg Larsdatter
ALTKL: Hilleborg Larsdatter, Østrup
i: Stavn 1999. S. 31-32

DECKL: 99.4
FORFA: Andersen, Flemming
TITEL: En dyr lussing
ALTKL: Ane Marie Rasmussen, tjenestepige, retssager, tyendelov, revselsesret, korporlig straf, Haastrup
i: Stavn 2007. S. 14-16, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Andersen, Lis
TITEL: Erindringer om Carl Beck Andersen, fhv. lokomotivfører
ALTKL: Carl Beck Andersen, lokomotivfører, SFJ
i: Stavn 2004. S. 22-24, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Andersen, Lis
TITEL: Mary og Karl
ALTKL: dagligliv, erindringer    
i: Stavn 2005. S. 33-34, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Baadsgaard, Christian
TITEL: At finde „Skroget“
ALTKL: Christian Jensen, Brahetrolleborg, Skjern, slægtshistorie
i: Stavn 2012. S. 63-71, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Banke, Torben
TITEL: Et jævnt og muntert virksomt liv på jord
ALTKL: Torben Banke, Sandbjerggård
i: Stavn 2001. S. 23-29, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Blak, Søren
TITEL: Frihedskæmper – Panserbasse – Sherif i Korinth
ALTKL: Anker Blak, landbetjet i Korinth, Bothilde Maria Heisel, kriminalitet, politi, landbetjend, Korinth (Fyn), politiarbejde, færdelskontrol, barnemord, landpolitiet.

i: Stavn 2014. S. 3-6 ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Brandrup, Flemming
TITEL: Carl Tobak og de lyseblå gendarmer
ALTKL: Carl E. Hansen (Tobak)
i: Stavn 1991. S. 2-7, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Brandrup, Flemming
TITEL: Hans Faaborg og Kaj Halvdan – Venskabet mellem Jens Birkholm og forfatteren Carl Hansen (Fahlberg)
ALTKL: Carl Hansen Faldberg, Jens Birkholm, dansk malerkunst
i: Stavn 2010. S. 72-79, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Brandrup, Flemming
TITEL: Per Lahat og hans mor (Caroline Larsen)
ALTKL: Peter Larsen (Per Lahat), Nygade 13
i: Stavn 1990. S. 2-6, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Brandrup, Flemming
TITEL: Peter Hansen: To Kvinder spadserende i en blomsterhave, 1902
ALTKL: Peter Hansen, Hansine Kirchheiner, Marie Caroline Brandrup, Faaborg Museum, dansk malerkunst, kunstmotiver
i: Stavn 2009. S. 32-36, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Brønner, Torben
TITEL: Da torsken gik ud
ALTKL: Torben Brønner, Danmark, den 2. verdenskrig
i: Stavn 2005. S. 43-45, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Clausen, Bruno
TITEL: Emmas Krønnike
ALTKL: Emma Charlotte Larsen, Svanninge, svenske indvandrere, indvandrere
i: Stavn 2008. S. 43-46, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Hansen, Hans
TITEL: En levnedsbeskrivelse
ALTKL: Hans Hansen, levnedsbeskrivelse, dannebrogsmand
i: Stavn 2006. S. 61-64, uill.

DECKL: 99.4
FORFA: Hansen, Henry
TITEL: Min barndom i Skovgyden
ALTKL: Henry Hansen, Millinge
i: Stavn 1990. S. 7-11, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Hansen, Jesper
TITEL: En fremmed tømrer slår sig ned i Vester Aaby
ALTKL: Jesper Hansen, Svendborgvej 415
i: Stavn 2001. S. 30-32, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Hollænder, John
TITEL: Niels Rasmussen Søkilde
ALTKL: Niels Rasmussen Søkilde, Korinth
i: Stavn 1999. S. 18-21, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Jensen, Frede Prisholm
TITEL: Frederik Væver
ALTKL: Frederik Jensen, Østerby, Millinge, musik, vævning
i: Stavn 2009. S. 7-13, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Jensen, Inge
TITEL: Et fotografhjem i Faaborg
ALTKL: Carl Johan Jørgensen, Ellen Jørgensen, dansk fotografi

i: Stavn 2015. S. 23-32 ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Jeppesen, Hans Marius
TITEL: Da den onde var løs på Illum
ALTKL: Jørgen Thorsen, Det sydfynske øhav, Illumø, Starbogård, dræning 
i: Stavn 2005. S. 46-48, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Kej, Martin
TITEL: En landsbysmed i Horne
ALTKL: Niels Birkemose, smedehåndværk
i: Stavn 2013. S. 36-41, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Kruse, Felix og Mehr, Kaj (red.)
TITEL: I dit ansigts sved skal du tjene dit brød
ALTKL: Felix Kruse, Østrup 11
i: Stavn 2000. S. 24-27, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Kyhn, Finn
TITEL: En lægesøns barndomserindringer
ALTKL: Liebmann, Brahetrolleborg, erindringer, dagligliv
i: Stavn 2012. S. 40-45, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Kyhn, Finn
TITEL: En professor på Brahetrolleborg
ALTKL: Bernstorffsminde, Peter Villaume, lærergerning

i: Stavn 2015. S. 47-52 ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Kyhn, Finn
TITEL: Kokkepigens erindringer fra Brahetrolleborg Slot
ALTKL: Anne Marie Hedegaard, Brahetrolleborg Slot, dagligliv, tjenestefolk 
i: Stavn 2011. S. 41-52, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Kyhn, Finn
TITEL: Marie Amme
ALTKL: Brahetrolleborg Slot, ammer, Anna Marie Nielsdatter
i: Stavn 2009. S. 46-48, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Langaa-Jensen, Ruby
TITEL: Mads Rasmussen og politik i Faaborg
ALTKL: Mads Rasmussen, venstre
i: Stavn 1995. S. 75-79, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Larsen, Laurits
TITEL: Lars Peder Larsen Kragegaard
ALTKL: L. P. L. Kragegaard, Vester Aaby
i: Stavn 1994. S. 44-45, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Larsen, Sigrid Kjær
TITEL: Barndommen var andet end leg i 1920’erne
ALTKL: barndom, landliv, opvækst
i: Stavn 2013. S. 55-59, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Larsen, Torben
TITEL: Avlsforvalter Møller på Brahetrolleborg
ALTKL: Albrecht Møller, Blidegnsvej 8
i: Stavn 2003. S. 11-13, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Larsen, Torben Christian
TITEL: Skolelærer Møller i Brangstrup – en af skikkelserne i kroslægten fra Falsled
ALTKL: Slægten Møller, Brangstrup, lærergerning
i: Stavn 2004. S. 36-38, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Lind, Vincent
TITEL: En øbo: en beretning om et naboskab på Korshavn
ALTKL: Marius Hansen, Avernakø
i: Stavn 1998. S. 63-65, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Madsen, Ole
TITEL: Uddrag af Hans Christian Rasks dagbog
ALTKL: dagligliv, erindringer, landbrug, gårdliv, landboliv
i: Stavn 2013. S. 51-54, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Mehr, Kaj
TITEL: To brune øjne jeg nylig så
ALTKL: Riborg Voigt, H. C. Andersen
i: Stavn 1988. S. 29-35, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Michaelsen, Birthe
TITEL: En igangsætter i 1800´tallets Faaborg
ALTKL: Peter Meldal, farverier, dagligliv, farveriet Meldal, renseriet Meldal, tekstilindustri,
i: Stavn 2012. S. 79-82, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Michaelsen, Frede Th.
TITEL: Frederik Bagger
ALTKL: Frederik Bagger, Brahetrolleborg
i: Stavn 1995. S. 50-53, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Mortensøn, Ole og Hansen, Hans
TITEL: Livet i Faaborg i begyndelsen af det 20. århundrede
ALTKL: Hans Hansen, tømrermester, Nygade 15
i: Stavn 2001. S. 13-22, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Møller, Hans
TITEL: På valsen
ALTKL: Rasmus Sørensen, Millinge, navere, valsen
i: Stavn 2005. S. 27-28, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Nielsen, Carl Thorkild
TITEL: Fra en skitsebog og en kasse med forskelligt
ALTKL: C. C. Madsen, Bøjden, maler
i: Stavn 1996. S. 52-57, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Nielsen, Carl Thorkild
TITEL: Fæstebonde og partsreder i Bøjden
ALTKL: Søren Christensen, Faldsled
i: Stavn 1999. S. 25-30, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Nielsen, Carl Thorkild
TITEL: Jørgen Ploug: en kunstner i sin samtid
ALTKL: Jørgen Ploug, maler, Horne Land
i: Stavn 2003. S. 29-32, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Nielsen, Chr. Dan
TITEL: Kunstmaleren Harald Madsen, V. Aaby: en sydfynsk landskabs- og gårdmaler
ALTKL: Harald Madsen, maler, Vester Aaby
i: Stavn 1993. S. 44-46, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Nielsen, Christian Ingemann
TITEL: Vester Aabys kendte vognmand
ALTKL: Svend Nielsen, Vester Aaby, vognmandsforretninger
i: Stavn 2012. S. 15-19, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Nielsen, Gerda
TITEL: Friskolelærer Hans Jørgen Hagbard
ALTKL: Hans Jørgen Haqbard, Vester Aaby Foredragsforening, Vester Aaby, friskolelærere

i: Stavn 2006. S. 44-52, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Nielsen, Gerda
TITEL: Pastor Krohn og smedjen på Strandvejen i Vester Aaby
ALTKL: C.C.I. Krohn, Vester Aaby, præstegerning, smedjer
i: Stavn 2011. S. 31-34, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Pedersen, Lise
TITEL: Korsvejsmaleren
ALTKL: Hans Peter Hansen, Faaborg, modstandsbevægelsen, besættelsestiden
i: Stavn 2006. S. 57-60, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Poulsen, Hans Odde
TITEL: En sejltur
ALTKL: Johannes Odde Poulsen, gårdejer, udflugter, sejlture, Avernakø, Hanseodde, Diernæs, Katterød

i: Stavn 2014. S. 49-51 ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Rasmussen, Erling
TITEL: Barndomsminder fra ”Høsthaab”
ALTKL: Erling Rasmussen, Høsthaab, Haagerup, landsbyliv
i: Stavn 2006. S. 26-29, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Rasmussen, Erling
TITEL: Landmand på Høsthaab – fra konfirmation til selvstændig landmand
ALTKL: Høsthaab, landbrug, landbrugsuddannelse
i: Stavn 2007. S. 40-44, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Rasmussen, Troels
TITEL: Den sønderjyske blikkenslager
ALTKL: Otto Rasmussen, blikkenslager, håndværk, indvandrer
i: Stavn 2008. S. 72-77, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Raven, Frits og Bach, Inga (red.)
TITEL: Beretning om jordemoder på Avernakø og Korshavn
ALTKL: Karen Marie Juul, Avernakø
i: Stavn 2001. S. 50-51, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Rosenstand, Birgitte
TITEL: Obersten i Diernæs
ALTKL: A.H. Christensen, ferie, Diernæs
i: Stavn 2008. S. 62-65, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Ruben Hansen, Johannes
TITEL: Broager dæk
ALTKL: Hans Jørgen Nielsen, Millinge
i: Stavn 1991. S. 69-71, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Ruben Hansen, Johannes
TITEL: Folk der har fornøjet andre
ALTKL: Axel Willy Lusty, Svanninge
i: Stavn 1993. S. 31-40, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Ruben Hansen, Johannes
TITEL: Musik – skal der til
ALTKL: Johannes Ruben Hansen, Svanninge
i: Stavn 1994. S. 59-70, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Ruben Hansen, Johannes
TITEL: Om at spinde en ende
ALTKL: Johannes Ruben Hansen
i: Stavn 1992. S. 52-63, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Sonnenborg Jørgen og Mortensøn, Ole
TITEL: Erindringer fra Grønnegade
ALTKL: Jørgen Sonnenborg, Grønnegade
i: Stavn 2002. S. 8-18, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Stoksted, Lis
TITEL: En skæbnefortælling fra The Windy City
ALTKL: Bertel Nielsen, Teglgården, Grønderup, USA, udvandring 
i: Stavn 2011. S. 61-64, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Storm, Anne Marie
TITEL: Dyremaleren Søren Lund
ALTKL: Søren Lund, dansk malerkunst

i: Stavn 2015. S. 16-22 ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Søkilde Jørgensen, Dyveke
TITEL: Den første pogeskolelærerinde på “Fredens Hjem”
ALTKL: Justa Justesen, Fredens Hjem, Gærup, privatskoler
i: Stavn 2005. S. 49-51, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Teisner, Kirsten
TITEL: Hvad de gamle regnskabsbøger kan fortælle
ALTKL: Frederik Teisner, Holstenshus, herskabstjener
i: Stavn 2012. S. 28-32, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Tuxen, Tove Storm. Bøving-Andersen, Søren. Tuxen, Jan
TITEL: Et forsvundet maleri vender hjem
ALTKL: Mette Marie Storm, Faaborg, malerier
i: Stavn 2008. S. 53-58, ill.

DECKL: 99.4

FORFA: Vogsen, Hans
TITEL: Claus Hansen
ALTKL: Claus Hansen, Haastrup
i: Stavn 1996. S. 34-39, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Vogsen, Hans
TITEL: En fynsk bondekone
ALTKL: Caroline Andersen, Haastrup
i: Stavn 1997. S. 8-12, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Wandam, Poul Christian
TITEL: En fornem pensionær på Sollerup
ALTKL: Herman Schubart, Sollerup
i: Stavn 1999. S. 22-24, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Wandam, Poul Chr.
TITEL: En kirkebylærer i Øster Hæsinge
ALTKL: Rasmus Ulrikkeholm, Øster Hæsinge skole, lærergerning, skolevæsen

i: Stavn 2015. S. 53-56 ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Wandam, Poul Chr.
TITEL: Julie Knudsen – fæster og gårdejerske
ALTKL: Julie Knudsen, Øster Hæsinge, Lykkemose, fæstegårde 
i: Stavn 2006. S. 24-25, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Wandam, Poul Chr.
TITEL: Steffen
ALTKL: Steffen Skov, Øster Hæsinge
i: Stavn 1997. S. 5-7

DECKL: 99.4
FORFA: Wandam, Poul Chr.
TITEL: To kvindeskæbner
ALTKL: Anne Marie Damkjær, Anne Hansdatter, Øster Hæsinge, landliv
i: Stavn 2008. S. 34-38, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Weber, Lennart
TITEL: Katterød set fra ledvogterhuset
ALTKL: ledvogtere, jernbarene, arbejdsforhold
i: Stavn 2013. S. 3-14, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Wettergren, Kirsten
TITEL: Anne Caroline Thies: en lærerfrue med digteriske evner
ALTKL: Anne Caroline Thies Diernæs
i: Stavn 2002. S. 3-7, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Wettergren, Kirsten
TITEL: Malerinden Karen Hansen “Hannes Hus” Diernæs (Mosetoften 7)
ALTKL: Karen Hansen, kunstner, Diernæs
i: Stavn 1998. S. 44-51, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Øxenhave, Jørgen
TITEL: En piges barndomshjem i Katterød Hospital
ALTKL: Ellen Krogh, Katterød Hospital
i: Stavn 1997. S. 16-19, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Øxenhave, Jørgen
TITEL: Fra bondedreng til godsejer Elias Møller
ALTKL: Elias Møller, Diernæs
i: Stavn 1996. S. 23-24, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Aaskov Jørgensen, Inge
TITEL: Hansigne
ALTKL: Hansigne Jespersen, Øster Hæsinge
i: Stavn 1995. S. 54-55, ill.

DECKL: 99.4
FORFA: Aaskov Jørgensen, Inge
TITEL: Lokalhistorikeren Søren Jørgensen, Kistrup
ALTKL: Søren Jørgensen (Kistrup), Kistrup
i: Stavn 2001. S. 7-8, ill.

DECKL: 99.94
FORFA: Bank, Margot
TITEL: Faaborg: Verdens centrum?
ALTKL: Slægten Schultz, slægtsforskning, Faaborg
i: Stavn 2007. S. 25-31, ill.

DECKL: 99.94
FORFA: Christiansen, Kaj
TITEL: Slægten Ravn i Brahetrolleborg sogn gennem 300 år
ALTKL: Ravn, Brahetrolleborg, Teglgård
i: Stavn 1996. S. 12-15, ill.

DECKL: 99.94
FORFA: Ellegaard, Linda
TITEL: Slægten Ellegaard
ALTKL: Ellegaard slægten, slægtshistorie, Haastrup
i: Stavn 2008. S. 25-30, ill.

DECKL: 99.94
FORFA: Jensen, Inge
TITEL: Familien Jolles
ALTKL: Grethe Jolles, Bernhard Jolles, jøder, Tyskland, flygtning
i: Stavn 2012. S. 4-10, ill.

DECKL: 99.94
FORFA: Rasmussen, Ejnar
TITEL: Skomagerdrengene på aktier
ALTKL: Christensen, Haagerup
i: Stavn 1989. S. 43-48, ill.

DECKL:

FORFA: Knudsen, Poul Bendix

TITEL: Journalistliv i Faaborg

ALTKL:

i: Stavn 2016. S. 53-60

DECKL:

FORFA: Teisner, Kirsten

TITEL: Fra Diernæs til “Blæksprutten” om tegneren Axel Holger Theis

ALTKL:

i: Stavn 2016. S. 37-41

DECKL:

FORFA: Brandrup, Flemming

TITEL: “Ernlund og Caspersens Hus” og arkitekt Carl Petersen

ALTKL:

i: Stavn 2016. S. 3-10

DECKL:

FORFA: Jervelund, Susanne

TITEL: Eiler Rasmussen Eilersen – landskabsmaler

ALTKL:

i: Stavn 2016. S. 31-36

DECKL:

FORFA: Storm Hansen, Verner

TITEL: Et gammelt hus i Faldsled og menneskene omkring det

ALTKL:

i: Stavn 2016. S. 25-27

DECKL:

FORFA: Nielsen, Gerda

TITEL: Jochum Hansen Aagaard

ALTKL:

i: Stavn 2016. S. 11-15

DECKL:

FORFA: Petersen, Jan Uwe

TITEL: Horne Madskor i 170 år

ALTKL:

i: Stavn 2016. S. 16-24

DECKL:

FORFA: Pedersen, Holger

TITEL: Sidste fasteboende beboer på Svelmø – Otto Hansen

ALTKL:

i: Stavn 2016. S. 28-30

DECKL:

FORFA: Madsen, Ole

TITEL: Haastrup Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforeninge gennem 150 år

ALTKL:

i: Stavn 2016. S. 42-46

DECKL:

FORFA: Rasmussen, Arne

TITEL: Sprængning af sten

ALTKL:

i: Stavn 2016. S. 61-65

DECKL:

FORFA: Krogsgaard, Jørgen

TITEL: Dr. Krogsgaard i Korinth

ALTKL:

i: Stavn 2016. S. 47-52

DECKL:

FORFA: Kyhn, Finn

TITEL: Matriklen Korinth

ALTKL:

i: Stavn 2016. S. 66-78